Tover Je Toekomst

workshop

Home »  workshop

Thuis online de toekomst tekenen op een groot bord op je computer –  samen met anderen!

Picturing the future from home on a large online board on your computer – together!

 

Final image of the workshop @ Eindhoven Festival – 29 december 11:00 – 13:00
With creative navigation from Korneel Jeuken, Hugo Pilate.

“Stel je voor dat je morgen wakker wordt op een prachtig eiland, en het is alles en iedereen waarvan je ooit hebt gedroomd!”

We dromen af en toe over de toekomst. Tegenwoordig zijn we allemaal verbonden en communiceren we met onze vrienden, familie en de rest van de wereld. We kunnen ons voorstellen hoe anders de dingen in de toekomst zullen zijn. Hoe wil jij dat de toekomst er uitziet? Wat kan er in de toekomst beter worden gedaan? Wat zou je helemaal willen veranderen?

Bedenk en schrijf, teken en plak jouw persoonlijke eiland over 30 jaar. Help ons te begrijpen hoe zo’n eiland eruit zou kunnen zien, hoe het zou kunnen werken en wie er bij jou zou kunnen zijn, door middel van deze leuke en speelse workshop.

We tekenen, schrijven en plakken op een online whiteboard (Miro)
Je krijgt hiervoor een eenvoudige instructie, en vóór de workshop begint krijg je de link naar jouw tekenbord.

  • Tover je Toekomst is een interactieve workshop om de toekomst te visualiseren.
  • Het resultaat is een science fiction tekening met een verhaal, jouw verhaal! 
  • Je krijgt een onbewoond eiland om er iets bijzonders van te maken: schrijf, teken en plak jouw ideeën voor de toekomst op je eiland!
  • Alle eilanden samen worden straks de Archipel van de Toekomst en worden op de website vereeuwigd.

“Imagine tomorrow you wake up on a beautiful island, it is everything and everyone you’ve ever dreamt of!”

We dream about the future now and then. Today we are all connected and communicate with our friends, family and the rest of the world. We can only begin to imagine how different things will be. What do you want the future to look like? What can be done better in the future? What would you like to change completely?

Imagine and put together your vision of your personal island 30 years from now. Help us understand what such an island might look like, how it might work, and who might be there with you, through this fun and playful collaging exercise.

We draw, write and paste on an online whiteboard (Miro)
You will receive simple instructions for this, and before the workshop starts you will receive the link to your drawing board.

  • Tover je Toekomst is an interactive workshop to visualize the future.
  • The result is a science fiction drawing with a story, your story!
  • You get an uninhabited island to turn it into something special: write, draw and paste your ideas for the future on your island!
  • All islands together will soon become the Archipelago of the Future and will be immortalized on the website.